22
Th2

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 23/02/2018, Xorder điều chỉnh tỷ giá đồng…

24
Th1

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Với mong muốn không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng,…

16
Th1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 15/1/2018, Xorder điều chỉnh tỷ giá đồng…