22
Th2

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ

Kính gửi Quý Khách hàng! Kể từ 00h00 ngày 23/02/2018, Xorder điều chỉnh tỷ giá đồng…