Nhập hàng kinh doanh Trung Quốc

XOrder.vn
Khác biệt - Ưu việt
Bạn mới bắt đầu tìm hiểu về nhập hàng Trung Quốc?
Hãy xem thêm chia sẻ kình nghiệm của chúng tôi
Bảng giá dịch vụ
PHÍ MUA HÀNG
Trên 60 triệu 1.0%
40 triệu – 60 triệu 1.5%
10 triệu – 40 triệu 1.8%
02 triệu – 10 triệu 2.0%
01 triệu – 02 triệu 2.5%
Dưới 01 triệu 3.0%

Từ Quảng Châu về Hà Nội:

Từ 200 kg Từ 50 kg – 200 kg Từ 20 kg – 50 kg Từ 1 kg – 20 kg Dưới 1 kg
VIP 0              19,500                    20,900                  21,900                23,900             25,900
VIP 1              19,200                    20,500                  21,500                23,500             25,500
VIP 2              18,900                    20,200                  21,200                23,200             25,100
VIP 3              18,600                    19,900                  20,900                22,800             24,700
VIP 4              18,300                    19,600                  20,600                22,500             24,300
VIP 5              18,000                    19,000                  20,200                22,100             23,900
VIP 6              17,700                    19,000                  19,900                21,700             23,600
VIP 7              17,500                    18,700                  19,600                21,400             23,200
VIP 8              17,200                    18,400                  19,300                21,100             22,800

Từ Quảng Châu về Hồ Chí Minh

Vận chuyển tiết kiệm:

Từ 200 kg Từ 50 kg – 200 kg Từ 20 kg – 50 kg Từ 1 kg – 20 kg Dưới 1 kg
VIP 0             21,900                    23,900                  25,900                28,900             31,900
VIP 1             21,600                    23,500                  25,500                28,500             31,400
VIP 2             21,200                    23,200                  25,100                28,000             30,900
VIP 3             20,900                    22,800                  24,700                27,600             30,400
VIP 4             20,600                    22,500                  24,300                27,000             30,000
VIP 5             20,200                    22,100                  23,900                26,700             29,500
VIP 6             19,900                    21,700                  23,600                26,300             29,000
VIP 7             19,600                    21,400                  23,200                25,900             28,600
VIP 8             19,300                    21,100                  22,900                25,500             28,100

Vận chuyển nhanh:

Từ 200 kg Từ 50 kg – 200 kg Từ 20 kg – 50 kg Từ 1 kg – 20 kg Dưới 1 kg
VIP 0             29,500                    32,000                  34,000                36,000             39,500
VIP 1             29,000                    31,500                  33,500                35,400             38,900
VIP 2             28,600                    31,000                  33,000                34,900             38,300
VIP 3             28,200                    30,500                  32,500                34,400             37,700
VIP 4             27,700                    30,100                  32,000                33,800             37,100
VIP 5             27,300                    29,600                  31,400                33,300             36,500
VIP 6             26,800                    29,100                  30,900                32,800             35,900
VIP 7             26,400                    28,700                  30,500                32,300             35,400
VIP 8             26,000                    28,200                  30,000                31,800             34,900

*Lưu ý: XOrder mặc định các đơn hàng về Hồ Chí Minh vận chuyển nhanh nếu khách hàng không có yêu cầu vận chuyển tiết kiệm

Bảng giá Line thương mại điện tử

Hà Nội (3-5 Ngày) Hồ Chí Minh (5-7 Ngày)
VIP 0                          26,500                                34,500
VIP 1                          25,500                                33,500
VIP 2                          24,500                                32,500
VIP 3                          24,000                                32,000
VIP 4                          23,500                                31,500
VIP 5                          23,500                                31,500
VIP 6                          23,000                                31,000
VIP 7                          23,000                                31,000
VIP 8                          22,500                                30,500

Lưu ý: Hàng đi line thương mại điện tử phải đủ điểu kiện: Tiền hàng < 1.000.000 vnđ/kiện và < 5kg/ kiện hàng

Tải ứng dụng xorder.vn
Đăng ký và bắt đầu đặt hàng ngay
Dịch vụ của công ty
Bạn cần hỗ trợ tư vấn từ chúng tôi?
Liên hệ ngay để được hướng dẫn!
Hướng dẫn tìm kiếm nguồn hàng
Quy trình đặt hàng
Mọi quy trình với đơn hàng đều rõ ràng trên hệ thống Website, khách hàng có thể xem tình trạng xử lý đơn hàng hay các khoản chi phí rõ ràng nhất
Bạn cần hỗ trợ tư vấn từ chúng tôi?
Liên hệ ngay để được hướng dẫn!
Rất nhiều đơn vị kinh doanh đã tin tưởng và ủng hộ
Thông tin liên hệ