Nhập hàng kinh doanh Trung Quốc

XOrder.vn
Khác biệt - Ưu việt
Bạn mới bắt đầu tìm hiểu về nhập hàng Trung Quốc?
Hãy xem thêm chia sẻ kình nghiệm của chúng tôi
Bảng giá dịch vụ
PHÍ MUA HÀNG
Trên 60 triệu 1.0%
40 triệu – 60 triệu 1.5%
10 triệu – 40 triệu 1.8%
02 triệu – 10 triệu 2.0%
01 triệu – 02 triệu 2.5%
Dưới 01 triệu 3.0%

Từ Quảng Châu về Hà Nội:

Chiết khấu Từ 200 kg Từ 50 kg – 200 kg Từ 20 kg – 50 kg Từ 1 kg – 20 kg Dưới 1 kg
VIP 0 16.000đ/kg 17.500đ/kg 19.000đ/kg 23.000đ/kg 26.000đ/kg
VIP 1 2,0% 15.680đ/kg 17.150đ/kg 18.620đ/kg 22.540đ/kg 25.480đ/kg
VIP 2 4,0% 15.360đ/kg 16.800đ/kg 18.240đ/kg 22.080đ/kg 24.960đ/kg
VIP 3 6,0% 15.040đ/kg 16.450đ/kg 17.860đ/kg 21.620đ/kg 24.440đ/kg
VIP 4 8,0% 14.720đ/kg 16.100đ/kg 17.480đ/kg 21.160đ/kg 23.920đ/kg
VIP 5 10,0% 14.400đ/kg 15.750đ/kg 17.100đ/kg 20.700đ/kg 23.400đ/kg
VIP 6 12,0%  14.080đ/kg 15.400đ/kg 16.720đ/kg 20.240đ/kg 22.880đ/kg

Từ Quảng Châu về Hồ Chí Minh

Vận chuyển tiết kiệm:

Chiết khấu Từ 200 kg Từ 50 kg – 200 kg Từ 20 kg – 50 kg Từ 1 kg – 20 kg Dưới 1 kg
VIP 0 20.900đ/kg 23,000đ/kg 25,000đ/kg 28,000đ/kg 31,000đ/kg
VIP 1 2,0% 20.482đ/kg 22.540đ/kg 24.500đ/kg 27.440đ/kg 30.380đ/kg
VIP 2 4,0% 20.064đ/kg 22.080đ/kg 24.000đ/kg 26.880đ/kg 29.760đ/kg
VIP 3 6,0% 19.646đ/kg 21.620đ/kg 23.500đ/kg 26.320đ/kg 29.140đ/kg
VIP 4 8,0% 19.228đ/kg 21.160đ/kg 23.000đ/kg 25.760đ/kg 28.520đ/kg
VIP 5 10,0%   18.810đ/kg 20.700đ/kg 22.500đ/kg 25.200đ/kg 27.900đ/kg
VIP 6 12,0%   18.392đ/kg 20.240đ/kg 22.000đ/kg 24.640đ/kg 27.280đ/kg

 

Vận chuyển nhanh:

Chiết khấu Từ 200 kg Từ 50 kg – 200 kg Từ 20 kg – 50 kg Từ 1 kg – 20 kg Dưới 1 kg
VIP 0  29,500đ/kg 32,000 đ/kg 34,000đ/kg 36,000 đ/kg 39,500đ/kg
VIP 1 2,0% 28.910đ/kg 31.360đ/kg 33.320đ/kg 35.280đ/kg 38.710đ/kg
VIP 2 4,0% 28.320đ/kg 30.720đ/kg 32.640đ/kg 34.560đ/kg 37.920đ/kg
VIP 3 6,0% 27.730đ/kg 30.080đ/kg 31.960đ/kg 33.840đ/kg 37.130đ/kg
VIP 4 8,0% 27.140đ/kg 29.440đ/kg 31.280đ/kg 33.120đ/kg 36.340đ/kg
VIP 5 10,0% 26.550đ/kg 28.800đ/kg 30.600đ/kg 32.400đ/kg 35.550đ/kg
VIP 6 12,0% 25.960đ/kg 28.160đ/kg 29.920đ/kg 31.680đ/kg 34.760đ/kg

*Lưu ý: XOrder mặc định các đơn hàng về Hồ Chí Minh vận chuyển nhanh nếu khách hàng không có yêu cầu vận chuyển tiết kiệm

Tải ứng dụng xorder.vn
Đăng ký và bắt đầu đặt hàng ngay
Dịch vụ của công ty
Bạn cần hỗ trợ tư vấn từ chúng tôi?
Liên hệ ngay để được hướng dẫn!
Hướng dẫn tìm kiếm nguồn hàng
Quy trình đặt hàng
Mọi quy trình với đơn hàng đều rõ ràng trên hệ thống Website, khách hàng có thể xem tình trạng xử lý đơn hàng hay các khoản chi phí rõ ràng nhất
Bạn cần hỗ trợ tư vấn từ chúng tôi?
Liên hệ ngay để được hướng dẫn!
Rất nhiều đơn vị kinh doanh đã tin tưởng và ủng hộ
Thông tin liên hệ