Bảng giá dịch vụ

GIÁ TRỊ 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:

1 – Tiền hàng
2 – Phí mua hàng
3 – Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có)
4 – Phí vận chuyển Quốc tế (Trung Quốc – Việt Nam)
5 – Phí Giá trị gia tăng (nếu có): Gia cố hàng hóa, Kiểm đếm, Đóng kiện gỗ

TRONG ĐÓ:

1 – TIỀN HÀNG

Là tiền hàng của đơn hàng phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của tất cả các link sản phẩm chứa trong đơn hàng đó (không bao gồm các link sản phẩm có trạng thái Hủy)

Trong đó: Tiền hàng của 1 link sản phẩm = Đơn giá * số lượng đặt .

2 – PHÍ MUA HÀNG

Là phí dịch vụ giao dịch mà khách hàng trả cho X-Order để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng cho quý khách theo yêu cầu trên đơn. Xem chi tiết chính sách tại đây.

GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG (VND) % TÍNH PHÍ
Trên 40,000,000 VNĐ 1.0%
Từ 20,000,000 VNĐ – dưới 40,000,000 VNĐ 1.8%
Từ 10,000,000 VNĐ – dưới 20,000,000 VNĐ 1.9%
Từ 2,000,000 VNĐ – dưới 10,000,000 VNĐ 2.0%
Từ 1,000,000 VNĐ – dưới 2,000,000 VNĐ 2.5%
Dưới 1,000,000 VNĐ 3.0%

Phí mua hàng sẽ được hiển thị ngay sau khi đặt cọc thành công 1 đơn hàng, được tính theo từng mức tương ứng như bảng trên.

Ví dụ: Đơn hàng A001-3 có giá trị đơn hàng là 30,000,000 VNĐ trong đó tiền hàng là 27,000,000 VNĐ có % tính phí là 1,8% –>> Phí mua hàng: 27,000,000*1,8%= 486,000 VNĐ

Lưu ý: Nếu phí mua hàng sau khi tính < 10,000 VNĐ => Mặc định phí mua hàng tối thiểu là 10,000 VNĐ

3 – PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

Là chi phí phải trả cho đơn vị vận chuyển nội địa Trung Quốc để vận chuyển hàng hóa của khách hàng từ địa điểm của người bán tới kho của X-Order tại Trung Quốc . Phí này X-Order là đơn vị trung gian thu hộ từ khách hàng để trả cho đơn vị vận chuyển.

Phí vận chuyển này tùy vào mỗi shop và không có 1 mức phí cụ thể. Thông thường, các shop trên taobao.com, tmall.com thường miễn phí khoản vận chuyển này cho khách hàng.

4 – PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ TRUNG QUỐC – VIỆT NAM

Là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về các kho của X-Order tại Việt Nam. Chi phí này X-Order là đơn vị thu hộ từ khách hàng và trả cho đối tác vận chuyển. X-Order chỉ sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh cho toàn bộ đơn hàng, xem chi tiết chính sách tại đây.

Bảng giá phí vận chuyển Quốc tế như sau:

  • Từ Quảng Châu về Hà Nội:
CÂN NẶNG HÀNG THƯỜNG
Từ 200 kg 17.000đ/kg
Từ 50 kg – 200 kg 19.000đ/kg
Từ 20 kg – 50 kg 21.000đ/kg
Từ 1 kg – 20 kg 25.000đ/kg
Dưới 1 kg 28.000đ/kg

*Hàng về sau từ 1 đến 3 ngày

  • Từ Quảng Châu về Hồ Chí Minh :
CÂN NẶNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG BAY HÀNG THƯỜNG
Từ 200 kg 23.900đ/kg 33.000đ/kg
Từ 50 kg – 200 kg 26.000đ/kg 35.000đ/kg
Từ 20 kg – 50 kg 28.000đ/kg 37.000đ/kg
Từ 1 kg – 20 kg 31.000đ/kg 39.000đ/kg
Dưới 1 kg 35.000đ/kg 43.000đ/kg

*Đường bay: Hàng về sau 4 – 5 ngày

*Đường bộ: Hàng về sau 7 – 9 ngày

(*) Phí vận chuyển QT tính trên từng kiện = Đơn giá/kg * Cân nặng của kiện

Lưu ý:

  • Cân nặng tối thiểu quy định là 0,5kg. Trong trường hợp cân nặng của kiện hàng nhỏ hơn 0,5kg sẽ được làm tròn thành 0,5kg.
  •  Đối với các mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cân nặng quy đổi, cụ thể như sau: Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000.
    Chi tiết về cách tính cân nặng quy đổi xem Tại đây.

Đối với những đơn hàng lớn (trên 200kg), vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ để được mức ưu đãi tốt nhất!

PHÍ KIỂM ĐẾM HÀNG

Là phí dịch vụ GTGT mà Khách hàng phải trả cho X-Order nếu sử dụng dịch vụ kiểm đếm. Gói dịch vụ này đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi. Khi đặt hàng quý khách có thể tùy chọn sử dụng gói dịch vụ này. Xem chi tiết chính sách tại đây.

Số lượng sản phẩm/đơn Đơn giá/SP trung bình >= 10 tệ Đơn giá/SP trung bình < 10 tệ
>500 sản phẩm 1.000 VNĐ 700 VNĐ
101-500 sản phẩm 1.500 VNĐ
11-100 sản phẩm 2.000 VNĐ
3-10 sản phẩm 3.500 VNĐ 1.000 VNĐ
1-2 sản phẩm 5.000 VNĐ 1.500 VNĐ

Phí kiểm đếm hiển thị khi đơn hàng được chuyển trạng thái sang Đã mua hàng. Phí kiểm đếm trung bình trên 1 sản phẩm được tính theo Tổng số lượng sản phẩm của đơn hàng và Đơn giá trung bình của 1 sản phẩm.

Ví dụ: Đơn hàng có 150 sản phẩm, Tiền hàng là 5,000,000 VNĐ

  • Đơn giá/SP trung bình = 5,000,000/150= 33,333 VNĐ quy đổi thành 9,4 Tệ < mức 10 Tệ
  • Đơn giá kiểm đếm là 700 VNĐ
  • Phí kiểm đếm của đơn hàng = 700*150= 105,000 VNĐ

PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ VÀ GIA CỐ

Đóng gỗ, gia cố là hình thức hạn chế rủi ro đối với các mặt hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng Khách hàng có thể tùy chọn dịch vụ GTGT này. Xem chính sách chi tiết tại đây.

Phí đóng kiện gỗ,gia cố bao gồm phí gia công và vật dụng sử dụng để đóng kiện, được X-Order quy đổi phí theo cân nặng tính tiền của kiện sau khi gia cố như sau:

Cân nặng đầu tiên Cân nặng tiếp theo
Phí Đóng Kiện Gỗ 70,000 VNĐ 3,500 VNĐ
Phí Gia Cố 15,000 VNĐ 3,000 VNĐ

(*) Cân nặng quy đổi của kiện = [Dài (cm) X Rộng (cm) X Cao (cm)] / 6000

Ví dụ: Kiện có cân nặng tính phí là 1,67kg => Chi phí gia cố của kiện là 18.000đ

Phí đóng kiện gỗ của 1 đơn hàng = Tổng phí đóng kiện gỗ của tất cả các kiện gỗ chứa trong Đơn hàng đó

PHÍ LƯU KHO

Là phí mà Khách hàng phải trả cho X-Order khi kiện hàng được lưu tại kho Việt Nam của X-Order quá thời gian theo quy định. Thông thường khi 1 kiện hàng về kho Việt Nam, X-Order sẽ lưu kho tối đa 7 ngày, quá 7 ngày bắt đầu tính phí.

Phí lưu kho của đơn hàng sẽ bằng phí lưu kho của tất cả các kiện hàng thuộc đơn hàng đó (nếu có). Xem chi tiết chính sách tại đây.

Phí lưu kho được tính theo công thức sau: Phí lưu kho của kiện = Số ngày lưu kho (tính phí) * Cân nặng tính tiền của kiện * 2000 VNĐ

Ví dụ: Thời gian nhập kho tại Việt Nam là 12:00 am ngày 04/12. Sau 12:00 am ngày 11/12, chúng tôi bắt đầu tính phí lưu kho cho kiện.

KHÁCH HÀNG BUÔN LỚN VUI LÒNG LIÊN HỆ 0763 79 22 79 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *